PASEN HEALINGwww.pasenhealing.com

PASEN HEALINGwww.pasenhealing.com

Menu

OUR PRODUCTS

CONTACT DETAILS: +27848129460                                              pasen6@gmail.com

ISHA: +27848129460

         +27649086462

       isha@pasenpatwalhealing.com


YOGI HAPPY:+27 611123793

       happyyogi999@gmail.com

yogipatwal.pph@gmail.com


SHAY: +27649086462

shayutham.pph@gmail.com